เรียนจบภาษาไปทำงานอะไรได้บ้าง

      ภาษาในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก หากใครที่มีความสนใจในการเรียนภาษา ไม่ว่าจะเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษา เรียนที่มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งเรียนภาษาด้วยตัวเอง ในปัจจุบันมีคนให้คำแนะนำการเรียนภาษามากมายผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้ง blog หรือสื่อ video ตามเว็บไซต์อย่าง youtube แถมยังมี tools ต่างๆ มากมายที่เข้ามาช่วยในด้านนี้ แต่เมื่อถ้าเราเรียนภาษาจบมาแล้วคงมีคนอีกไม่น้อยที่ยังสงสัยว่า เรียนจบภาษามาแล้วเราจะไปทำงานอะไร หรือเราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง

      การเรียนภาษานั้น ถ้าถามว่าเรียนจบภาษาไปทำงานอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วก็คงตอบว่า เราจะทำงานอะไรก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของเราเลย อาจจะฟังดูกว้างไป แต่โดยปกตินั้นคนที่เรียนภาษามาก็จะทำงานเป็น อาจารย์ ครูสอนพิเศษ ล่าม นักแปล แต่การเลือกทำงานนั้นก็ควรจะเริ่มมากจากความชอบของเรา เพราะเราจะได้ทำงานอย่างมีความสุข การทำงานแต่ละอย่างนั้นเราต้องลองทดลองทำด้วยตัวเอง แล้วค่อยเริ่มหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเองเพื่อหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ทักษะทางด้านภาษานั้นจะให้ช่วยเราได้มีกรอบการค้นคว้าที่กว้างขึ้นมาก

      แต่หากทุกคนอยากได้คำตอบที่ชัดเจนว่าเรียนจบภาษา ไปทำงานอะไรได้บ้าง เราก็มีคำตอบมาให้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และอาจจะเป็นความฝ่ฝันของแต่ละคน ว่าต้องเรียนอะไร ถึงจะจบมาแล้วได้ทำงานตำแหน่งเหล่านี้

โอกาสทางวิชาชีพ

– เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ธนาคาร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการจัดประชุม
– ครู อาจารย์
– พนักงานแปล
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
– พนักงานประจำสายการบินต่างๆ
– พนักงานโรงแรม
-พนักงานบริษัทนำเที่ยว
– เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา  ฯลฯ

โอกาสในการทำงาน
– พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น พนักงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
– พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ
– ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่สถานฑูต
– เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ เลขานุการ พนักงานการโรงแรม
– ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่น ๆ ตามความสนใจ ฯลฯ